Algemene voorwaarden

Onze gegevens

Velomundo BVBA
Slachthuisstraat 3
3800 Sint-Truiden - België
Ondernemingsnummer: BE 0568.833.239

Aansprakelijkheid voor inlichtingen op de site van Velomundo.

Velomundo biedt een reeks diensten en producten aan van adverteerders zoals particulieren tot fietshandelaars enz. Velomundo kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de informatie meegedeeld op haar site, en meer bepaald voor gebreken of verkeerde vermeldingen betreffende de te koop aangeboden of verkochte fietsen, fietsaccessoires en fietsonderdelen, vermits het in de praktijk onmogelijk is al deze informatie op waarheid of getrouwheid te toetsen.
Velomundo kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele problemen betreffende de verkoop, de toepassing van garanties of de kwaliteit van de goederen die te koop worden aangeboden op de site van Velomundo.

Minderjarigen

De dienst is slechts toegankelijk voor personen die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten (de "Bezoeker" of “u”). Onverminderd het voorgaande, is de dienst slechts toegankelijk voor minderjarige bezoekers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

Privacy

Velomundo hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van inschrijven en een nieuwsbrief. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Velomundo. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Velomundo, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Velomundo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Velomundo-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Velomundo-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van "cookies"

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Regels voor het plaatsen van een advertentie

Als particulier mag u gratis fiets en fietstoebehoren als zoekertje plaatsen met 7 foto’s met een minimum van 1 foto. Er worden u geen kosten of commissie op de verkoop gevraagd. Uw zoekertje wordt op de site geplaatst gedurende 3 maanden, na die termijn, wordt het zoekertje automatisch gedeactiveerd.
Wij raden u sterk aan om verscheidene foto’s toe te voegen aan uw advertentie, wetende dat zoekertjes met foto’s vaker bekeken worden dan de andere.
Wij controleren elke dag de zoekertjes die op de website ingevoerd worden en wij behouden ons het recht voor om alle zoekertjes die niet voldoen aan de in België geldende wetten of die een persoon benadelen of de volgende regels overtreden te schrappen:

 • Een artikel mag slechts het voorwerp uitmaken van één zoekertje tegelijk.
 • De persoon die het zoekertje publiceert moet effectief over het aangeboden goederen beschikken. Het mogen geen artikels zijn waarvoor een bestelling loopt of die nog besteld moeten worden.
 • Zoekertjes in de vorm van een vraag zijn niet toegelaten.
 • De gegevens die over het artikel gegeven worden in het zoekertje moeten overeenstemmen met de werkelijkheid.
 • Het voorgestelde artikel en de verkoper moeten zich in Europa bevinden.
 • De opgegeven prijs van het zoekertje moet reëel zijn met de waarde van het artikel.
 • Artikels met de vermelding “verkocht” zijn niet toegelaten op de website.
 • De foto’s moeten overeenkomen met het echte artikel.
 • De opgegeven verkoopprijs is incl. BTW indien u een professionele verkoper of een firma bent.
 • Adres en inlichtingen om contact op te nemen: telefoonnummers waarvoor de beller extra kosten worden aangerekend, zoals 0900/ en dergelijke, zijn verboden.
 • Aansprakelijkheid: de persoon die het zoekertje plaatst is volledig aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die ze aan Velomundo overmaakt.
 • Velomundo is niet aansprakelijk voor de inhoud van het zoekertje, en is op geen enkele wijze betrokken bij de verkoop van het artikel.
 • Elk artikel en dienst die op Velomundo geplaatst wordt, is onderhevig aan de Belgische wetgeving.

Eigendomsrecht van de gepubliceerde informatie op de sites van Velomundo

De gepubliceerde gegevens op de site van Velomundo zijn het exclusieve eigendom van de maatschappij Velomundo BVBA. Het systematische vergaren of inwinnen voor commerciële doeleinden van gegevens die op onze site verschijnen is streng verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden. In het bijzonder het gebruik van robots die informatie verzamelen die opgeslaan zijn in onze gegevensbanken is onwettig.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Velomundo of rechthoudende derden.

Sportieve groeten,
Het Team


Het platform bij uitstek voor nieuwe,
tweedehands fietsen
en fietsaccessoires.